Ξέρεις κόλπα με σπίρτα;

Αφαιρέστε 4 σπίρτα για να σας μείνουν μόνο 5 τετράγωνα.

Πατήστε στην εικόνα για την απάντηση

Μετακινήστε 2 σπίρτα έτσι ώστε το κεράσι να είναι έξω από το κύπελλο.

Πατήστε στην εικόνα για την απάντηση

Κάντε το ζώο να κοιτάξει πίσω μετακινώντας μόνο 2 σπίρτα.

Πατήστε στην εικόνα για την απάντηση

Διορθώστε την εξίσωση προσθέτοντας μόνο 1 σπίρτο.

Πατήστε στην εικόνα για την απάντηση

Μετακινήστε 3 σπίρτα έτσι ώστε ο αστακός να δείχνει τα νύχια του προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω, όπως κάνει τώρα στην εικόνα.

Πατήστε στην εικόνα για την απάντηση

Μετακινήστε 1 σπίρτο έτσι ώστε αυτό το κλάσμα του έβδομου, γραμμένο με λατινικούς αριθμούς, να ισούται με 1.

Πατήστε στην εικόνα για την απάντηση

Μετακινήστε 3 σπίρτα για να μείνουν 2 τετράγωνα από αυτήν τη σπείρα.

Πατήστε στην εικόνα για την απάντηση

Μετατρέψτε αυτά τα 3 σπίρτα σε 6 χωρίς να σπάσετε κανένα από αυτά.

Πατήστε στην εικόνα για την απάντηση
Ποιά είναι η αντιδρασή σας;
5
2
3
4
0
0

Σας άρεσε;