σε

Το πρόβλημα με τη θεωρία του Δαρβίνου1 λεπτό ανάγνωσης

Το πρόβλημα με τη θεωρία του Δαρβίνου, δηλαδή με τη θεωρία ότι η φύση δεν έχει νου, είναι το ίδιο που θα αντιμετώπιζες επιχειρώντας να αποδείξεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει νου: είναι υπερβολικά προφανές ότι έχει.
Υπάρχει όμως κι ένα βαθύτερο, ηθικό πρόβλημα στη θεωρία του Δαρβίνου, το οποίο αποτελεί το δηλητηριώδες της υπόβαθρο.